Digital satsning ska möta ökat behov av föräldrastöd

20-10-23

Nyhet

Huddinges föräldrastöd har på grund av pandemin fått en extra skjuts i digitaliseringsarbetet. Satsningen gör det enklare att nå ut till föräldrar med stöd i form av kuratorsamtal och föräldragrupper som nu kan genomföras digitalt.

Att erbjuda digitalt föräldrastöd som komplement till det stödet som redan finns hade varit i planeringsfasen ett tag. När pandemin slog till för fullt i våras fick flera verksamheter en extra skjuts i digitaliseringsarbetet.

Resultatet är att Huddinge kommun nu erbjuder blivande föräldrar och föräldrar till barn från 0-5 år möjligheten att boka kuratorsamtal via familjecentralerna digitalt. Samtalen kan genomföras via telefon eller Skype för de som inte vill eller kan ses fysiskt. Nu finns också möjlighet att delta på digitala ABC-föräldraträffar för föräldrar till barn i åldern 2-12 år.

Förhoppningen med att erbjuda digitala alternativ för tidsbokning, kuratorsamtal och föräldragrupper är att göra det enklare för föräldrar att få stöd. En satsning som hamnat rätt i tiden, när många föräldrar upplever en större press och oro.

Fler föräldrar söker stöd

De senaste månaderna har det skett en ökning av föräldrar som söker stöd. Britt-Inger Röcklinger är samordnare for kommunens föräldragrupper och hon ser en tydlig koppling mellan pandemin och behovet av ökat föräldrastöd.

– Många familjer umgås nu enbart den närmaste familjen och föräldrar får ingen avlastning av äldre närstående. Att leva så tätt på varandra i en orolig tid är påfrestande för många och vi ser nu en klar ökning i efterfrågan av föräldrastöd, säger Britt-Inger Röcklinger.

Vill vara lättillgängliga

På Huddinges familjecentraler finns kuratorer som ger samtalsstöd till blivande föräldrar och föräldrar med barn i åldern 0-5 år. Syftet med samtalen är att jobba proaktivt med föräldrastöd genom att bemöta exempelvis oro för sitt barn eller för föräldrarollen.

En förälder som fick tips från BVC om möjligheten att boka samtal med en kurator på familjecentralen berättar att samtalen gjort stor skillnad för hen och för familjen.

– Som nyblivna föräldrar med vårt äldsta barn i en period med mycket trots var det väldigt skönt att få komma och träffa en kurator för att få tips och råd, men också stöd i vår föräldraroll. Vi var där på tre samtal och fick verktyg som vi har haft stor nytta av, berättar en anonym förälder.

Ulrika Olsson är kurator på familjecentralen i centrala Huddinge och hon berättar att syftet med den digitala satsningen är att göra det ännu enklare för föräldrar att komma i kontakt med kuratorerna.

– Vi vill vara så lättillgängliga som det bara går och underlätta för föräldrar som önskar att komma i kontakt med oss, säger Ulrika Olsson.

Här finns mer information om familjecentralerna och länk till bokning för kuratorsamtal.

ABC-föräldraträffar

ABC står för Alla Barn i Centrum och är föräldraträffar som Stockholms stad har utvecklat i samarbete med Karolinska Institutet och flera kommuner, där Huddinge var en av de delaktiga kommunerna. ABC-föräldraträffarna har erbjudits föräldrar i Huddinge sedan 2011 och syftet är att med enkla verktyg som bygger på forskning kunna starka relationen mellan föräldrar och barn. ABC-träffarna genomförs med fyra tillfällen.

Studier som har gjorts på effekten av träffarna visar att föräldrar känner sig starkta i sitt föräldraskap och att det håller i sig. Föräldrar som genomfört träffarna uppger också att de lyssnar mer på sina barn och är mer med sina barn vilket starkar relationen med barnen.

– Vi vet att relationen mellan föräldrar och barn är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för barn under uppväxten. Att vi nu kan nå ut till ännu fler föräldrar genom att erbjuda digitala ABC-föräldraträffar som ett komplement till våra fysiska grupper känns därför väldigt bra, säger Britt-Inger Röcklinger.

Här finns mer information om ABC-föräldraträffarna och länk till intresseanmälan.

Uppdaterad 23 oktober 2020

Var informationen till din hjälp?