Huddinge och Region Stockholm driver ungdomsmottagningen tillsammans

20-10-01

Nyhet

När Huddinge och regionen börjar dela på driften av ungdomsmottagningen tas expertis från båda verksamheterna till vara. För Huddinges unga innebär förändringen ökad tillgänglighet när barnmorskorna på ungdomsmottagningen även börjar erbjuda videomöte och chatt.

Från och med den 1 oktober går Stockholms läns sjukvårdsområde inom Region Stockholm in och delar på driften av ungdomsmottagningen i Huddinge. 

Huddinge fortsätter att ansvara för kuratorinsatser medan Stockholms läns sjukvårdsområde tar över ansvaret för barnmorske- och läkarinsatser.

Att Huddinge och regionen delar på driften innebär att expertis och viktiga kontaktytor från båda verksamheterna tas tillvara. Inom Huddinge finns ett nära samarbete med skolor, socialtjänst och andra kommunala verksamheter, medan regionen har ett etablerat samarbete med andra vårdgivare inom hälso- och sjukvården.  

– Vi ser framemot en spännande och lärorik samverkan. Att stora myndigheter arbetar tvärprofessionellt på det här sättet, gynnar våra ungdomar på flera sätt, säger Kristina Wahlqvist, chef för öppenvårdsenheten ungdom. 

Ökad tillgänglighet med digitala kontaktvägar 

För ungdomarna kommer tillgängligheten att förbättras ytterligare. Barnmorskorna på ungdomsmottagningarna kommer börja erbjuda chatt och videomöte via appen Alltid öppet, såsom övriga ungdomsmottagningar inom Stockholms läns sjukvårdsområde gör.  

Ett brett uppdrag 

Ungdomsmottagningar riktar sig till ungdomar mellan 12 och 22 år. Uppdraget är att främja en god och säker sexuell hälsa, stärka identitets- och personlighetsutveckling samt förebygga och tidigt upptäcka psykisk ohälsa och sociala problem. Uppdraget omfattar även att bedriva ett utåtriktat hälsofrämjande arbete.

Flera ungdomsmottagningar i länet har sedan tidigare delat huvudmannaskap mellan kommun och Stockholms läns sjukvårdsområde.

Uppdaterad 1 oktober 2020

Var informationen till din hjälp?