Läslust hos Vårbys förskolebarn ska lockas fram

20-09-17

Nyhet

Med fokus på böcker och läsande ordnas en heldag för Vårbys förskolebarn. Läslustdagen, den 16 september, är en del i ett samkraftsprojekt mellan Vårbys förskolor, familjecentral, bibliotek och logopedbyrå. Projektet syftar till att väcka förskolebarnens språkintresse och stödja deras språkutveckling. Som utgångspunkt har all personal i projektet tagit del av en föreläsning om barn och språk av logopeden Elvira Ashby.

läslustdagen-2020-webb2.jpg

Förskolornas utställning på Vårbys bibliotek.

Temat för dagen är läsning, kreativt skapande, den tvåspråkiga sagan Bockarna Bruse och de känslor som en saga kan väcka, så som nyfikenhet, rädsla, mod och glädje. I verksamheterna firas det med ballonger och frukt och dricka. Inför dagen har barnen fått ta del av sagan, ritat teckningar och skapat på olika sätt och verken ställs ut på biblioteket.

– Barnen tycker att det har varit väldigt roligt att ta del av Bockarna Bruse och skapa på olika sätt. Vi har gjort allt från att rita, haft högläsning och sångstunder till att skapa rekvisita och dramatisera sagan. Idag har vi firat allt det vi gjort med uppträdanden, läsning och sång, säger Marie Lundqvist, rektor för Myran och Lill-Myrans förskola i Vårby

Språk öppnar dörrar

–  Det är viktigt att väcka intresse för språket och skapa läslust redan i ett tidigt skede. Läslust är till både nytta och nöje. Det finns en koppling mellan tidigt välutvecklat ordförråd, läslust och ökad läsförmåga till hur skolgången och skolresultaten utvecklas. Vi som möter barn och föräldrar i Vårby vill därför inspirera och locka till läsning, säger Erika Ryttare, kurator på familjecentralen i Vårby.

Det finns också kopplingar till inträdet på arbetsmarknaden och den framtida yrkeskarriären. Språk öppnar dörrar och därför är det här ett långsiktigt förebyggande arbete.

­– Vår ambition är att redan tidigt i livet ge barnen mer jämlika förutsättningar för att klara av språket och på så sätt gynna en framtida skolgång, karriär och förebygga andra eventuella svårigheter, säger Erika.

För att försöka hålla liv i barnens läslust får de varsin bok att ta hem. Böckerna som används i projektet kommer även att finnas hos alla verksamheter som en röd tråd. Förutom möjligheten att låna på biblioteket kommer de finnas på familjecentralens barnmorskemottagning, barnavårdscentral, öppna förskolan och hos logopedbyrån. 

läslustdagen-2020-webb1.jpg
Marcela Puga Vasquez, kurator på familjecentralen, Marie Lundqvist, rektor för Myran och Lill-Myrans förskola i Vårby och Erika Ryttare, kurator på familjecentralen.

Uppdaterad 18 september 2020

Var informationen till din hjälp?