Satsning på att utveckla kommunens anhörigstöd

20-10-01

Nyhet

Nu tar Huddinge ett samlat grepp om stödet till anhöriga som vårdar och stödjer en närstående.

Från och med den 1 januari 2021 kommer Huddinges övergripande anhörigstöd samlas under en ny förebyggande enhet. Ambitionen är att nå fler och att de anhöriga som är i behov av stöd snabbt ska få tillgång till hjälp. Idag finns kvalificerat stöd för anhöriga både inom kommunen och hos externa aktörer och det är anhörigstödets uppdrag att lotsa och vägleda de anhöriga till rätt instans.

– Vår förhoppning är vi bättre ska möta de behov som finns på lång och kort sikt och säkerställa att de som behöver stöd får den hjälp de behöver. Vårt mål är att hjälpa och stödja anhöriga på ett sätt som är hållbart, vägledande och som leder till trygghet och självständighet, säger Lotta Wigen, socialdirektör.

Enheten kommer även verka för att förbättra och utveckla det stöd som kommunen erbjuder.

– Kommunens anhörigkonsulenter har gjort ett bra och viktigt jobb genom att bygga upp strukturer för att nå ut till kommunens anhöriga. Det är ett arbete som kommer fortsätta och ligga till grund för den fortsatta utvecklingen av kommunens anhörigstöd, säger Lotta Wigen.

De anhöriga som får stöd i dag kommer att få fortsatt stöd. Även de föreläsningar som tidigare anordnats ska fortsätta.

– Exakt hur anhörigstödet kommer att se ut ska den nya enheten utveckla under 2021 och 2022, säger Lotta Wigen.

Huddinge kommuns anhörigstöd

Det övergripande anhörigstödet i Huddinge kommun bedrivs i dag i form av samtal, råd och vägledning, kunskapshöjande insatser och gemenskap. Inom socialförvaltningens olika verksamheter erbjuds också stöd till anhöriga i form av till exempel biståndsbedömda insatser och samtalsgrupper. Den del av anhörigstödet som nu ska samlas under den nya förebyggande enheten rör det övergripande stödet i form av samtal, råd, vägledning, kunskapshöjande insatser och gemenskap.

Uppdaterad 1 oktober 2020

Var informationen till din hjälp?