Träfflokalen Stigen läggs ner

20-02-21

Nyhet

Den 19 februari tog socialnämnden beslutet att träfflokalen Stigen i Skogås ska avvecklas.

Stigen är en öppen verksamhet dit personer med psykisk ohälsa kan komma på dagtid för gemenskap och aktiviteter. Idag består Stigens besökare av en äldre målgrupp där många är mellan 60–65 år. En inventering som gjorts inom socialpsykiatrin visar att det är målgruppen från 31–44 år som är i störst behov av stöd kring arbete och sysselsättning. Stigen har under flera år försökt att hitta nya besökare utan något resultat, istället har antalet besök minskat.

Huddinge kommuns mål är att erbjuda de som är i behov av att delta i socialpsykiatrins sysselsättningsverksamheter andra lika bra alternativ. Det pågår bland annat ett aktivt arbete för att samverka med våra andra verksamheter Aktivitetshuset och Fleming. Ett samarbete med äldreomsorgens dagverksamheter kommer också inledas för att introducera de som idag besöker Stigen. Flera andra alternativ ses över för att kunna i största möjliga mån erbjuda de som är i behov av sysselsättning.

Socialförvaltningen kommer nu inleda en avvecklingsprocess och en risk- och konsekvensanalys görs i samverkan med berörda så att avvecklingen blir en så bra process som möjligt.

Uppdaterad 21 februari 2020

Var informationen till din hjälp?