Huddinges pedagoger utbildas i ABC förskola med syfte att stärka samarbetet med hemmen

21-12-10

Nyhet

En förskola med hög kvalitet kan vara en skyddsfaktor för barnet medan det motsatta kan utgöra en riskfaktor. Därför har individ- och familjeomsorgen på socialförvaltningen tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen startat ett samverkansprojekt med målet att alla pedagoger i kommunen ska få gå utbildningen ABC i förskolan. ABC står för alla barn i centrum och i Huddinge har vi under tio år erbjudit utbildningen till våra föräldrar.

ABC-trappa med texten visa kärlek.

- Många föräldrar med förskolebarn har deltagit i våra ABC föräldraträffar och dem tillsammans med pedagoger har efterfrågat ett gemensamt förhållningssätt till alla som verkar i förskolan. Därför erbjuder vi nu även ABC i förskolan som bygger på samma teman och innehåll som föräldraträffarna men utifrån att vara pedagog på förskola, säger Britt-Inger Röcklinger, föräldrasamordnare och utbildare.

ABC är ett verktyg för att höja förskolans kvalitet och kan främja ett bra samarbete med hemmen och kan även användas som en del av förskolans jämställdhets- och värdegrundsarbete.

Först ut under hösten 2021 var Vårbys förskolor och direkt på det nya året är det Skogås och Visättras tur. Därefter går de vidare område för område och målet är att alla ska ha genomgått utbildningen under 2022.

Så här säger några av dem som tagit del av utbildningen under hösten:

Hanan Kalaf, pedagog på förskolan Nyckelpigan.
”Mer av sådana här utbildningar. Man känner värdet av vårt jobb och kommer igång med diskussioner med sina kollegor.”

Rima Barisa, pedagog på förskolan Nejlikan
”Det var bra det vi lärde oss om hur man kan hanterar stress på förskolan. En tydlig kurs som även hjälpt oss i möten med barnens föräldrar.”

Goda relationer minskar risken för beteendeproblem

Utbildningen handlar om samspel och bemötande mellan pedagog-barn, pedagog-förälder och pedagog-pedagog. Goda relationer mellan pedagog och barn minskar risken för beteendeproblem hos barnen. Personalen har en mycket viktig roll och kan enligt forskning fungera som alternativa anknytningspersoner när föräldrarna inte är närvarande.

Utbildningen på förskolan sker vid fyra separata tillfällen à 2,5 timmar. Förutom att arbetslaget får ta del av aktuell forskning så har de även diskuterat, reflekterat och prövat nya verktyg.

Personalen har arbetat med fyra teman; visa värme, vara med, visa vägen och välja strider. Utifrån dessa teman har de sedan arbetat med frågor som:

  • hur vill vi vara som pedagoger?
  • hur bygger vi bra relationer?
  • hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet?
  • hur kan vi förebygga konflikter?
  • hur påverkar stress mig som pedagog?
  • hur kan vi i hantera stress och irritation på vår förskola?
  • hur kan vi minska tjat på förskolan?
  • Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort?

Linda Boznan som är pedagog på förskolan Nyckelpigan säger att ”vi tänker olika men kan nu komma igång med samsyn. Vi har fått ett bredare perspektiv hur man kan mötas och samarbeta.”

Dounia Drissi, även hon pedagog på förskolan Nyckelpigan säger efter utbildningen att ” det var givande och hjälpte oss att pröva nya strategier. Vi har redan provat och fått bra resultat. Samspelskedjan var otroligt bra. Jag rekommenderar denna kurs starkt.”

Bild på fyra pedagoger som har gått utbildningen.

Uppdaterad 14 december 2021

Var informationen till din hjälp?