Anställning och studier ger livskvalitet

21-02-23

Nyhet

Personer med långvarig och komplex psykisk ohälsa eller beroendeproblematik saknar ofta ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Det har konsekvenser för både individen och för samhället. En anställning eller möjlighet att genomföra studier ökar självkänslan, förbättrar hälsan, ökar inkomsterna, minskar utanförskap och viktigast av allt ges individen en bättre livskvalitet.

Med rätt stöd kan alla arbeta! Därför har vi sedan 2016 här i Huddinge ett IPS-team som arbetar utifrån den evidensbaserade metoden för arbetsrehabilitering, så kallad individuell placering och stöd (IPS). Teamets uppdrag är att ge den med psykisk ohälsa eller beroendeproblematik ett stöd i att hitta, få och behålla ett arbete eller att genomföra studier. Alltid baserat på personens egna val, förutsättningar och önskemål.

– Vi har mycket kvar att göra när det gäller fördomar kring psykisk ohälsa. Personer med olika funktionsvariationer eller beroende finns på i princip alla arbetsplatser men få vågar prata om det. Alla människor har förmåga att arbeta så länge man skapar en bra matchning mellan arbetsplats och individ, säger Matilda Maxe, gruppledare för IPS-teamet. Det viktigaste är att se människan oavsett om det finns en funktionsvariation eller ett beroende.

Till skillnad från andra metoder för arbetsrehabilitering bedöms inte personens arbetsförmåga först och det ställs inga krav på att ha arbetstränat. Istället går IPS-metoden ut på att låta personen direkt på arbetsplatsen träna på arbetet men med stöd från IPS-teamets handledare. När personen kommit ut på arbetsplatsen erbjuds hen ett kontinuerligt stöd och hjälp med anpassning för att skapa goda förutsättningar för att på plats utveckla arbetsförmågan och långsiktigt lyckas som arbetstagare. IPS-handledaren ger förutom stöd och handledning till individen även stöd till arbetsgivare och arbetskamrater.

Ökad livskvalitet genom att vara på arbetsmarknaden

Forskning visar att viljan att arbeta och tron på att man kan är de huvudsakliga framgångsfaktorerna, och att diagnos och symptom inte behöver påverka framgång i arbetet.

– Vi hade en brukare i 50-årsåldern som hade haft lång kontakt med socialtjänsten och stått långt ifrån arbetsmarknaden när hen fick IPS-insats. Med rätt stöd att matcha efter intressen, resurser och förmåga har hen sedan två år tillbaka en stabil anställning med lön och arbetskamrater och trivs väldigt bra och är omtyckt som kollega, vilket känns väldigt stärkande för oss i teamet, säger Anette Sjöberg, IPS-handledare.

Hen har berättat hur viktigt det var att ha någon som alltid trott på hen och lyft hens styrkor och intressen och hur stärkande det har varit för ens självkänsla och förtroende.

– Att få chansen att testa arbeta och sen känna att det här kan jag faktiskt och är bra på och att när det har varit svårigheter ha fått pepp och stöd från handledarna att inte ge upp, det betyder väldigt mycket. Nu upplever jag en helt annan livskvalitet, säger brukaren.

Det visar på att det inte är nödvändigt att bli symptomfri för att vara redo, tvärtom kan arbete eller studier bli viktiga ingredienser för ens återhämtning genom att bidra till ökad meningsfullhet, livskvalitet, egenmakt och framtidstro.

IPS-metoden beskrivs i ett flödesschema.

Uppdaterad 23 februari 2021

Var informationen till din hjälp?