Huddinge kommun överklagar inte förvaltningsrättens dom

21-03-02

Nyhet

Den 26 november 2020 beslutade vård- och omsorgsnämnden om en nedläggning av kommunens hemtjänst i egen regi inklusive utförandet av ledsagning och avlösning för vuxna enligt socialtjänstlagen. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten som upphävde beslutet. Huddinge kommun väljer att inte överklaga förvaltningsrättens dom.

– Vi överklagar inte domen för att det skulle riskera att bli en lång och utdragen process vilket varken skulle vara bra för ekonomin, våra kunder eller medarbetarna, säger Karl Henriksson (KD), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Att inte överklaga förvaltningsrättens dom innebär att Huddinge kommuns hemtjänst i egen regi inte läggs ner.

– Jag förstår att det här är en situation som skapat oro hos både kunder och medarbetare. Nu kommer stort fokus läggas på att hemtjänsten i egen regi ska presentera förslag på hur de ska nå en budget i balans på sikt för att möta politikens krav på oss, säger Lotta Wigen, socialdirektör.

Kontakt

För dig som är kund

Om du är kund inom hemtjänsten i egen regi och har frågor om dina insatser eller ditt biståndsbeslut, kontakta din biståndshandläggare som du når via servicecenter på telefonnummer 08-535 300 00.

Mediekontakt

Roger Höglund, kommunikationschef
08-535 301 91, roger.hoglund@huddinge.se

Uppdaterad 2 mars 2021

Var informationen till din hjälp?