Ledsagning och sjukresor vid vaccination mot covid-19

21-02-05

Nyhet

Vi får en del frågor vad som gäller om man behöver hjälp att ta sig till vårdcentralen eller vaccinationscentralen för vaccination mot covid-19. Här får du mer information om vad som gäller.

Har du behov av ledsagning för att besöka vårdcentral för vaccination mot covid-19 ska du kontakta Huddinge kommuns biståndshandläggare. Du når biståndshandläggare via servicecenter tel 08-5353 0000.

Sjukresor

Är du 65 år eller äldre eller i riskgrupp och inte kan ta dig till din vaccination mot covid-19 på ett smittsäkert sätt har du rätt till sjukresa. Du får däremot inte vara smittad av covid-19 eller ha misstanke om smitta. Kontakta den vårdgivare du ska besöka för att få sjukresor.

Läs mer om sjukresor på 1177 Vårdguidens webbplats

Information om prioriterade grupper

På 1177.se finns information om vilka grupper som erbjuds vaccin först. Där finns närmare beskrivningar av hur invånare ska veta när de kan bli erbjudna vaccin och hur de då ska få det.

Läs mer om vaccination mot covid-19 på 1177 Vårdguidens webbplats.

 

 

Uppdaterad 5 februari 2021

Var informationen till din hjälp?