Ansök om riksfärdtjänst inför jul och nyår

21-10-12

Nyhet

Om du har svårt att åka med kollektivtrafik kan du ansöka om färdtjänst i Stockholms län. Om du behöver resa utanför länet kan du ansöka om riksfärdtjänst.

Ska du resa bort i vinter och behöver riksfärdtjänst? Tänk på att vara ute i god tid med din ansökan! Inför jul och nyår kan handläggningstiderna vara extra långa, och för resor under denna period behöver vi din ansökan senast den 12 november. Din ansökan kan behöva kompletteras med ett läkarintyg.

För information och ansökningsblanketter, ring färdtjänsthandläggarna som du når via servicecenter på telefon 08-535 300 00. Din ansökan om riksfärdtjänst skickar du till: Socialförvaltningen, 141 85 Huddinge.

Läs mer på huddinge.se/fardtjanst 

 

Uppdaterad 12 oktober 2021

Var informationen till din hjälp?