Ungdomar utsatta för sexuella övergrepp får stöd i grupp

21-02-10

Nyhet

”Jag har lärt mig att beskriva känslor med ord och på ett sätt som kan få andra att förstå, vilket gjort det lättare att prata om det rent generellt.” ”Hjälpte mycket mer än vad jag trodde att det skulle, känner som att det var något jag borde gjort för länge sen.”

Så säger två ungdomar efter att under hösten 2020 ha deltagit i Huddinges första grupp för ungdomar som har utsatts för sexuella övergrepp. Bakom gruppen står stödcentrum för unga brottsutsatta och Huddinge ungdomsmottagning. Tidigare har enskilda samtal erbjudits men nu är det även möjligt för de utsatta ungdomarna att delta i grupp.

–  Syftet med att delta i grupp är att hjälpa deltagarna med skam- och skuldkänslor, minska ensamhetskänslor och att hantera sin vardag bättre. Vi pratar om övergreppen, hur en påverkats av det en har varit utsatt för och vad som kan vara hjälpsamt vidare, säger Ulrika Paleús, kurator på Huddinge ungdomsmottagning.

Samtalsgruppen träffades vid tolv tillfällen och varje träff innehöll ett tema. Teman som togs upp var att sätta ord på och dela med sig av våldserfarenheten, lagstiftning och rättigheter, kroppen och sexualiteten, skuld och skam, relationer och omgivningens reaktioner samt framtiden, egenvård och läkning. Träffarna varvades med praktiska övningar, samtalsrundor där alla deltagare fick möjlighet att komma till tals och dela sina upplevelser samt information och stöd att hantera sin tillvaro.

Viktigt att få dela erfarenhet

I utvärderingen efter gruppens avslut framgick det att deltagarna tyckte det var bra att få ta del av andras upplevelser, diskutera med andra och ställa frågor. Att få dela erfarenheter gör så att en känner sig mindre ensam, att alla reagerar olika och att det är okej löd några av kommentarerna. En deltagare berättade att den fick bättre självkänsla, att det är inte fel på mig.

– Nu känner jag mig inte ensam. Det går att komma vidare och livet blir bättre. Jag har lärt mig väldigt mycket om ämnet och känner mig mer påläst än tidigare, säger en deltagare.

Totalt deltog åtta personer mellan 16 och 22 år där alla definierade sig som tjejer. För att kunna delta i gruppen ska deltagaren ha varit med om sexuella övergrepp, sexualiserat våld eller tvång där förövaren inte ska vara någon i familjen. Det ska även ha gått en tid sedan övergreppet.

– Har övergreppet precis hänt är det bättre att börja med enskilda samtal där vi mer kan fokusera på den akuta bearbetningen, säger Moa Lindwall, kurator på stödcentrum för unga brottsutsatta. Vi börjar även alltid med två bedömningssamtal för att individen och vi ska kunna ta ställning till om samtalsgrupp är det bästa för just den personen, fortsätter Moa.

Efter att ha sett att behovet av en grupp där ungdomarna kan stötta varandra i dessa tunga frågor är stort, startar ytterligare en grupp under våren 2021.

För mer information: 

huddinge.se/stodcentrum
huddinge.se/ungdomsmottagningen 

Uppdaterad 10 februari 2021

Var informationen till din hjälp?