Vaccinering mot covid-19 för medarbetare inom vård och omsorg

21-01-05

Nyhet

Måndagen den 11 januari planeras start av vaccineringen mot covid-19 för medarbetare inom vård och omsorg i Region Stockholm. Just nu pågår arbetet med att planera för genomförandet av vaccineringen.

Medarbetare inom vård och omsorg är enligt Folkhälsomyndigheten en prioriterad grupp för vaccin mot covid-19. Därför kommer våra medarbetare som jobbar inom äldreomsorgen, funktionshinderområdet och på boenden inom socialpsykiatrin erbjudas möjlighet att vaccineras med planerad start den 11 januari. Läget kan dock ändras både vad gäller tillgång på vaccin och tidsplaneringen, och i så fall kan omprioriteringar behöva göras.

Arbetet med att planera för genomförandet av vaccineringen av kommunens medarbetare inom vård och omsorg pågår just nu och leds av länsstyrelsen i samarbete med Huddinge kommun. En del i arbetet är att ta fram en rutin för hur vaccineringen ska gå till och att planera logistiken för genomförandet av vaccineringen. Vaccindirekt kommer ansvara för vaccineringen.

Så fort det finns mer information om vaccineringen av medarbetare inom vård och omsorg kommer det gå ut till berörda.

Läs mer om prioritetsordningen för vaccineringen mot covid-19 på 1177

Uppdaterad 5 januari 2021

Var informationen till din hjälp?