Ansök om färdtjänst och riksfärdtjänst inför sommaren

22-04-13

Nyhet

Om du har svårt att åka med kollektivtrafik kan du ansöka om färdtjänst i Stockholms län. Om du behöver resa utanför länet kan du ansöka om riksfärdtjänst.

Din ansökan om riksfärdtjänst kan behöva kompletteras med ett läkarintyg. Du måste ansöka senast tre veckor före planerad resa.

För resor under sommaren måste ansökan vara inlämnad senast den 20 maj.

För information och ansökningsblanketter, ring färdtjänsthandläggare som nås via servicecenter på telefon 08-535 300 00. Din ansökan om färdtjänst skickar du till: Socialförvaltningen, 141 85 Huddinge.

Läs mer på huddinge.se/fardtjanst

Uppdaterad 13 april 2022

Var informationen till din hjälp?