Ansök om riksfärdtjänst inför jul och nyår

22-10-06

Nyhet

Om du har svårt att åka med kollektivtrafik kan du ansöka om färdtjänst i Stockholms län. Om du behöver resa utanför länet kan du ansöka om riksfärdtjänst.

Ska du resa bort i vinter och behöver riksfärdtjänst? Tänk på att vara ute i god tid med din ansökan! Inför jul och nyår kan handläggningstiderna vara extra långa, och för resor under denna period behöver vi din ansökan senast den 4 november. Din ansökan kan behöva kompletteras med ett läkarintyg.

För information och ansökningsblanketter, ring färdtjänsthandläggarna som du når via servicecenter på telefon 08-535 300 00. Din ansökan om riksfärdtjänst skickar du till: Socialförvaltningen, 141 85 Huddinge.

Läs mer på huddinge.se/fardtjanst 

Uppdaterad 7 oktober 2022

Var informationen till din hjälp?