Föräldrarådgivare i skolans värld – unikt samarbete för att alla ska klara skolan

22-05-25

Nyhet

Huddinge har utvecklat ett nära samarbete mellan skola och socialtjänst, i form av stöd i föräldraskapet, så att fler barn klarar skolan och undviker risk för utanförskap och psykisk ohälsa. Trots att utbildning är en rättighet för barn så har många svårt att ta till sig undervisning och klara skolan på grund av svåra familjeförhållanden och barnets psykosociala situation.

Därför startade Huddinge satsningen 2020 med att två personer anställdes för den nyinrättade rollen som föräldrarådgivare i Vårby. Arbetet har uppskattats av såväl föräldrar som skolor och har sedan starten växt till åtta tjänster med två i varje område; Vårby, Flemingsberg, centrala Huddinge och Skogås. Under dessa två år har man sammantaget haft kontakt med 135 familjer och tjänsten föräldrarådgivare är numer permanent i socialtjänstens förebyggande enhet.

– Det här samarbetet som vi har mellan skola och socialtjänst är unikt. Råd och stöd finns i de flesta kommuner men det som skiljer sig är vi föräldrarådgivares nära samarbete med skolorna, att vi finns på skolorna och är med på aktiviteter som skolan ordnar. Det är lätt hänt att socialtjänsten och skolan jobbar på varsitt håll och att barn och familjer hamnar mellan stolarna och inte får det stöd de har rätt till säger Sandra Edholm Ignat, föräldrarådgivare.

Mer tillgängligt stöd för föräldrar

Ofta finns en uppgivenhet och misstro gentemot samhällsinsatser från familjernas sida och föräldrarådgivarna kan finnas där för att lyssna på föräldrar och nå ut till dem. Föräldrarådgivarna kan också bidra till att stärka förtroendet för socialtjänsten, sammanföra allas perspektiv och samarbeta när det finns svårigheter i en familj.

– Det kan också förekomma slitningar mellan hem och skola och där kan föräldrarådgivarna vara till hjälp i kommunikationen och bidra med ett annat perspektiv. Ibland kan det vara lättare för föräldrar att ta emot hjälp från föräldrarådgivarna som inte är anställda av skolan och lättare för föräldrar att vara öppna med eventuella utmaningar i samarbete med skolan, säger föräldrarådgivaren Maja Öberg.

– Föräldrarådgivarna erbjuder föräldraskapsstöd i olika former och ordnar gemensamma aktiviteter i skolan där ett exempel från Vårby är läslustdag, för att främja läsandet i hemmiljö. Det finns ojämlika villkor för barn i olika områden och i Huddinge vill vi jobba för att jämna ut dessa genom att sänka tröskeln och göra hjälpen mer tillgänglig för föräldrar, berättar Jannike Sjölander, föräldrarådgivare.

Barnrättsdagarna

Den 25 maj finns Huddinges föräldrarådgivare på plats på Barnrättsdagarna i Karlstad för att berätta om den lyckade satsningen och sprida kunskapen vidare.

Barnrättsdagarna är en konferens som vill uppmana, stödja och inspirera verksamheter, myndigheter och organisationer att arbeta utifrån ett barnrättsperspektiv. Temat i år är ”Varje barns rätt till utbildning och information”. Det förebyggande arbetet, tidiga insatser, risk- & skyddsfaktorer, lärande exempel, barnets bästa, rätt till delaktighet och hur barnet ska bli sin egen rättighetsbärare lyfts upp. Bakom Barnrättsdagarna står Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Mer information och kontaktuppgifter till föräldrarådgivarna hittar du på huddinge.se/foraldraradgivning

Två personer står framför en rollup
Föräldrarådgivarna Jannike Sjölander och Sandra Edholm Ignat på Barnrättsdagarna.

Uppdaterad 25 maj 2022

Var informationen till din hjälp?