Hjälp en medmänniska – bli god man eller förvaltare

22-03-29

Nyhet

En god man eller förvaltare hjälper den som själv har begränsade möjligheter att ta tillvara sina juridiska och ekonomiska intressen. Anledningen till att någon får en god man eller en förvaltare kan vara att personen lider av sjukdom, psykisk ohälsa eller liknande förhållande.

Är du intresserad av att bli god man eller förvaltare till någon som behöver din hjälp här i Huddinge, Botkyrka, Haninge, Nynäshamn, Salem eller Tyresö?

Som god man eller förvaltare hjälper du till att skapa en trygg tillvaro med bra livskvalitet för personer med exempelvis psykiska sjukdomar, neuropsykiatriska diagnoser, missbruk eller skulder.

För att passa för uppdraget behöver du vara intresserad av människor och ha kunskap om samhället och dess stödfunktioner. Det är viktigt att du har förmåga att sätta dig in i andra människors situation och att du har en människosyn som bygger på alla människors lika värde. Det är en fördel om du utöver svenska kan kommunicera även på andra språk.

Att vara god man eller förvaltare handlar i grunden om att hjälpa en medmänniska. Du har dock rätt till arvode och ersättning för dina utgifter.

Läs mer och anmäl intresse på overformyndaren.haninge.se

Illustration av olika personer

Uppdaterad 29 mars 2022

Var informationen till din hjälp?