Huddinges träningsanläggningar tar ställning mot dopning

22-10-13

Nyhet

Problemet med dopning har vuxit under 2000-talet och gått från att vara ett isolerat idrottsproblem till att bli en folkhälsofråga. I en tid då vi matas med bilder på hur vi förväntas se ut, och där kroppen blivit en statussymbol, blir förbjudna preparat allt vanligare. Merparten som dopar sig idag är motionärer på gym, långt från tävlingsidrotten, för att snabbt bygga ”superkroppen” i jakten på större muskler eller mindre fett.

Tre personer av Huddingehallens personal står i tröjor från 100 % ren hårdträning
Huddingehallens personal har tagit ställning mot dopning! 

Att bruka anabola androgena steroider är både olagligt och potentiellt mycket skadligt för hälsan. Ändå väljer tiotusentals svenskar varje år att ta dopningspreparat för att snabbt och effektivt bygga muskler och förbättra sitt utseende. Dessutom har marknaden för kosttillskott ökat explosionsartat och inte minst när det gäller produkter som ska få oss att prestera bättre i gymmet.

- Men få vet att kosttillskott som utlovar snabb muskeltillväxt, hormonreglerande egenskaper eller snabb viktnedgång många gånger kan innehålla dopningsklassade eller läkemedelsklassade substanser. För den som nyttjar dessa går det inte att bortse från risken för hälsopåverkan eller ett positivt dopningstest, säger Kamilla Nylund, utvecklingsledare i Huddinge.

Vecka 41, är det uppmärksamhetsvecka mot just dopning. Syftet är att tydligt ta ställning för en träningsanläggning fri från dopning, ren träning och att uppmärksamma problemet med dopning i samhället. 

- Minst 40 000 svenskar uppskattas dopa sig varje år, men mörkertalet är stort, i Huddinge uppger cirka 4% av ungdomarna att de har dopat sig någon gång, säger Kamilla.

Dopning är inte kopplat till samhällsklass, ålder eller annan social härkomst. Problemet finns överallt – sannolikt också där du tränar. Men Huddinges träningsanläggningar tar ställning mot dopning. Huddingehallen, Friskis och Svettis Huddinge och Karolinskas student- och personalgym arbetar med metoden 100% Ren Hårdträning för att förebygga och minska användningen av dopningspreparat.

Under uppmärksamhetsveckan uppmanas gymmen att synliggöra arbetet, så att medlemmar och kunder ser att gymmet tagit aktiv ställning mot dopning. Huddinge kommun, polisen i Huddinge och träningsanläggningarna samarbetar kring 100 % ren hårdträning. 

- En viktig del i arbetet är samverkan - att arbeta tillsammans. Det är en styrka och vi märker när vi är fler att vi gör skillnad. Genom att samverka arbetar vi brottsförebyggande och skapar ett tryggare samhälle, säger Kamilla. 

Ta ställning du med, mot doping och för ren träning och idrott! 

Är din träningsanläggning intresserad av att vara 100 % ren? Kontakta Kamilla Nylund. Du kan läsa mer om metoden på renhardtraning.com

Uppdaterad 13 oktober 2022

Var informationen till din hjälp?