Känner du oro över att din tonåring dricker alkohol?

22-12-09

Nyhet

Snart är det jul och som förälder kanske du känner oro över att din tonåring dricker alkohol och det kan vara svårt att veta vad du som förälder ska göra. Att vara tydlig och att prata med sin tonåring om riskerna tycker 9 av 10 tonåringar är bra. Därför har Huddinge kommun tagit fram en informationsbroschyr till just föräldrar, med information om alkohol, narkotika och droger.

siluett av ung person som går genom en tunnel under natten.

Alla ungdomar dricker inte alkohol, tvärtom väljer de flesta att avstå helt. Majoriteten av elever i årskurs nio har inte druckit alkohol. Bland flickor i årskurs 2 på gymnasiet i Huddinge uppger var tredje tjej att de känt sig berusande någon gång under den senaste månaden. Däremot uppger en högre andel elever i Huddinge än i länet att de får alkohol från sina föräldrar.

– Det är en myt att föräldrar kan avdramatisera alkohol genom att bjuda på alkohol. Tvärtom visar undersökningar att ungdomar som blir bjudna på alkohol av sina föräldrar dricker mer alkohol än de som inte får alkohol av sina föräldrar. Genom att säga nej som förälder visar undersökningar att varannan ungdom avstår från att skaffa alkohol från annat håll, och de flesta ungdomar tycker att det är fel att föräldrar köper ut alkohol till sina barn, säger Kamilla Nylund, utvecklingsledare inom prevention.

Det är aldrig för sent att söka hjälp 

Om du misstänker att ditt barn börjat med tobak, alkohol eller andra preparat – våga fråga, försvåra och sök hjälp. Visa att du bryr dig, håll ut och ge inte upp. Det är lättare att få någon att sluta dricka alkohol i ett tidigt skede. Prata med skolan och andra verksamheter där din tonåring vistas. Du är inte ensam!

Broschyren som heter "Så kan du som förälder minska risken att ditt barn börjar med alkohol, tobak och droger" ger tips på varningstecken och förslag på hur du kan samtala med din tonåring kring dessa frågor. I slutet finns även information om vart du kan vända dig för hjälp och stöd. Förutom att broschyren finns på svenska finns den även på engelska, finska, spanska och arabiska både i tryckt och digitalt format. Du hittar broschyren runt om i Huddinges verksamheter och på  huddinge.se/radochstod

Källa: Stockholmsenkäten

Fakta ANDTS inom preventionsarbetet

Huddinge kommuns invånare ska ha lika goda möjligheter till hälsa, framtidstro och att skapa sig ett gott liv, oavsett bakgrund. Skador av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) drabbar den enskilde, anhöriga, omgivningen och samhället. I Huddinge har vi ett övergripande mål att nyttjande av alkohol, narkotika, droger, tobak och spel minskar. En stor del av insatserna är för att begränsa och försvåra tillgängligheten av alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak men även attityd- och kunskapshöjande insatser är angeläget.

Preventionsarbetet riktar sig till Huddinges kommuninvånare, med ett särskilt fokus på kommunens barn och unga, där skyddsfaktorerna trygga familjerelationer och främjande av skolframgång ska prioriteras.

Uppdaterad 9 december 2022

Var informationen till din hjälp?