Klargörande kring inslag i SVTs finska nyheter

22-05-12

Nyhet

Med anledning av ett reportage som sänts i SVT:s finskspråkiga Uutiset om vårt äldreboende Björnkulla så vill vi göra några klargöranden.

Intervjun ägde rum med anledning av en specifik händelse där medarbetare blivit ombedda att tala svenska i gemensamma personalutrymmen för att samtliga medarbetare ska förstå vad som sägs.

Andra frågor än under intervjun

Frågorna som ställdes till ansvarig chef hade skickats i förväg. I reportaget hör vi dock aldrig reportern ställa frågorna, utan frågor förmedlas i textrutor. Bland annat formuleras frågor kring ”talförbud” och varför det är förbjudet att tala finska på arbetsplatsen. Vi upplever att de frågor som publiceras i inslaget inte motsvarar de som ställdes av reportern under den faktiska intervjun.

Att Huddinge kommun är finskt förvaltningsområde innebär att invånare i kommunen har rätt att få information och bli bemött på finska. Huddinges socialdirektör Lotta Wigen förtydligar:

– Det innebär däremot inte att medarbetare kan prata finska med kollegor i alla sammanhang utan alla behöver hela tiden arbeta med ett inkluderande beteende och säkerställa att alla förstår vad som sägs i våra personalutrymmen i kommunala verksamheter, även den som har finska som modersmål. Vår policy gäller inte bara finska utan alla språk och på alla arbetsplatser, säger Lotta Wigen, socialdirektör i Huddinge kommun.

Björnkulla äldreboende har tre avdelningar med finsk inriktning och finsktalande medarbetare pratar finska i kontakten med finsktalande boende. Många i personalen talar dock inte finska. Svenskan är den minsta gemensamma nämnaren och därför det språk som vi uppmuntrar våra medarbetare att använda i gemensamma personalutrymmen.

Fakta om finskt förvaltningsområde

Huddinge ingår i finskt förvaltningsområde. Det betyder att kommunen har ett särskilt ansvar att värna om det finska språket, och kulturer, som är ett av Sveriges fem nationella minoritetsspråk.

Det innebär att du har rätt att tala och skriva på finska i dina kontakter med oss när det gäller personliga ärenden, samt kan få en skriftlig översättning av beslut som rör dig samt av annan kommunal information som du behöver.

Det innebär också att kommunen ska erbjuda förskoleverksamhet där hela eller delar av verksamheten bedrivs på finska samt en äldreomsorg med personal som behärskar finska.

Björnkulla äldreboende har tre avdelningar med finsk inriktning och många i personalen talar finska. Äldreboendet uppmärksammar finska högtider och erbjuder finsk underhållning.

Texten har uppdaterats på grund av tidigare faktafel.

Uppdaterad 18 maj 2022

Var informationen till din hjälp?