Vilken verksamhet tycker du förtjänar att hyllas lite extra?

22-09-22

Nyhet

Nu kan du nominera till socialförvaltningens temapris. Priset delas ut till kommunala verksamheter inom äldreomsorgen, funktionshinderomsorgen och individ- och familjeomsorgen som aktivt utvecklat sin verksamhet på olika sätt.

Det kan vara en avdelning på ett särskilt boende, en familjecentral eller en enhet inom hemtjänsten som gjort det lilla extra.

Årets tema - delaktighet och innovation

Årets pris delas ut till den verksamhet som på ett nytänkande sätt har utvecklat sin verksamhet tillsammans med brukare, kunder och klienter.

Nominera din favorit

Du kan nominera till temapriset fram till den 30 november 2022. Läs mer om temapriset och nominera på huddinge.se/temapriset.

Socialförvaltningens kvalitetspriser

Socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden delar varje år ut två priser, stora kvalitetspriset och temapriset, för att lyfta fram goda exempel på verksamheter som har ökat kvaliteten i sin verksamhet. Mer information om priserna finns på huddinge.se/kvalitetspriserna

Uppdaterad 23 september 2022

Var informationen till din hjälp?