Nu kan föreningar och studieförbund söka pengar för senioraktiviteter

22-09-28

Nyhet

Vill din förening eller ditt studieförbund göra en viktig insats för seniorhälsan? Nu kan ni söka pengar av Huddinge kommun för aktiviteter som motverkar ofrivillig ensamhet bland äldre.

Regelbundna möten kan bryta ofrivillig ensamhet

Ensamhet är en bidragande orsak till ohälsa och depression bland äldre personer. Kultur- och fritidsförvaltningen i Huddinge har fått extra anslag för att i samarbete med föreningar och studieförbund motverka ensamhet bland äldre och göra en viktig insats för seniorhälsan.

Fysiska regelbundna möten med andra människor har visat sig fungera bra för att bryta ensamhet bland äldre. Mötena kan till exempel vara kopplade till samtal, kultur eller idrott. Det finns redan idag aktiviteter som passar äldre i Huddinge, men många upplever ändå ofrivillig ensamhet.

Några av grupperna där fler upplever sig som ensamma är:

 • Äldre som flyttat till Sverige från andra länder i vuxen ålder
 • Äldre som flyttat till nya städer efter 60 år
 • Äldre med lägre socioekonomiska resurser
 • Äldre med bristfälliga kunskaper i det svenska språket
 • Äldre som förlorat sin livspartner

Så söker ni pengar för era aktiviteter

Nu kan föreningar och studieförbund i Huddinge söka pengar för aktiviteter som kan minska ensamhet bland äldre. Det går att söka pengar på två sätt:

 1. Föreningar och studieförbund kan ansöka om att genomföra aktiviteter inom ramen för ordinarie arrangemangsbidrag
 2. Föreningar och studieförbund kan ingå samverkansavtal med förvaltningen

Det kan handla om nya aktiviteter eller aktiviteter som redan genomförs inom er vanliga verksamhet. Aktiviteterna ska innehålla fysiska möten och/eller vara återkommande.

Exempel på aktiviteter som ni kan söka medel för:

 • Ni vill att fler ska komma på era aktiviteter och vill annonsera eller arvodera någon som hjälper er med marknadsföring
 • Ni är aktiva i ett område där det finns för lite aktiviteter för äldre och ni behöver starta något nytt eller utveckla det som finns i området
 • Hjälp med att översätta information så att kan fler kan delta i era aktiviteter
 • Hjälp med transport – att få hjälp med att ta sig till en aktivitet kan vara avgörande

Ansök senast den 30 november. Verksamheten ska återrapporteras senast i februari 2023.

Ansökan sker via e-tjänsten FRI, se rubriken Arrangemangsbidrag. Samverkansavtal skrivs tillsammans med projektledare Eliz Lindström på Kultur- och fritidsförvaltningen, Huddinge kommun.

Kontakta oss om ni har frågor

Om ni har frågor eller vill diskutera en idé innan ni skickar in en ansökan kontakta projektledare Eliz Lindström:
E-post: eliz.lindstrom@huddinge.se
Telefon: 08-535 317 23

Om ni har frågor kring ansökningar i e-tjänsten FRI kontakta föreningssamordnare Nela Bengtsson:
E-post: nela.bengtsson@huddinge.se
Telefon: 08-535 317 31

Varmt välkomna med er ansökan!

Uppdaterad 28 september 2022

Var informationen till din hjälp?