Huddinges belysning på gator och gångvägar ersätts med LED

20-12-09

Pressmeddelande

Huddinge kommun ersätter nuvarande utebelysning med LED-armaturer. Med den nya belysningen belastas miljön mindre, behovet av underhåll minskar och kommuninvånarna får en tryggare miljö att vistas i.

Huddinge kommun har inlett ett omfattande arbete med att byta ut gammal gatubelysning till nya hållbara LED-armaturer. Det handlar om 17 500 gatuarmaturer som ska bytas ut. I dag är cirka 30 procent av armaturerna LED och inom cirka fem år kommer hela kommunen ha ny LED-armatur. Arbetet sker i samarbete med Vattenfall service.

Arbetar områdesvis
Huddinge kommun tar ett samlat grepp och byter etappvis ut den gamla belysningen. Bytet till LED-lampor i Länna, Trångsund och Skogås ska vara färdigt till årsskiftet eller första kvartalet 2021. Arbetet sker områdesvis och äldre armaturer prioriteras.

Ett vitare sken
-Den största skillnaden med moderna LED-armaturer är att lampan lyser med ett vitare sken vilket upplevs som ljusare och starkare. Armaturen har även en linsteknik som kan styra ljuset vilket resulterar i att det blir bättre belysta ytor. Lamporna tappar inte i ljusstyrka med tiden, de tänds upp direkt, till skillnad från de gamla lamporna som tar några minuter innan de lyser för fullt, säger Niklas Halén, förvaltare för belysning inom stadsmiljöavdelningen på miljö- och bygglovsförvaltningen.

- Det är en efterlängtad satsning. Att satsa på modern LED-belysning är hållbart på så många sätt; energianvändningen minskar, lamporna håller längre och ljuset ger en bättre upplevd trygghet, säger Christian Ottosson (C), kommunalråd med ansvar för miljö, klimat samt underhåll av stads- och utemiljöer i Huddinge kommun.

Energieffektivt och kostnadsbesparande
Den nya belysningen är både energieffektiv och kostnadsbesparande. Det är mindre underhåll eftersom inga ljuskällor behöver bytas och stor skillnad på livslängd. En traditionell lampa har cirka 12 000 timmars brinntid och en LED-lampa har 50 000–100 000 timmars brinntid.

För mer information kontakta:
Ann Kristin Rönnerbäck, pressansvarig, Huddinge kommun, 08-535 301 71, ann-kristin.ronnerback@huddinge.se
Ezvin Zilic, avdelningschef, Huddinge kommun, 08-534 363 00, ezvin.zilic@huddinge.se

 

Uppdaterad 9 december 2020

Var informationen till din hjälp?