Markanvisningstävlingen omfattar områdena C och E. I område C planeras för cirka 200 lägenheter i flerbostadshus med lokaler i bottenvåningarna och i område E planeras för cirka 15 radhus.

Markanvisningstävlingen omfattar områdena C och E. I område C planeras för cirka 200 lägenheter i flerbostadshus med lokaler i bottenvåningarna och i område E planeras för cirka 15 radhus.

Markanvisningstävling för bostäder på Hälsovägen i Flemingsberg

20-03-26

Pressmeddelande

Flemingsberg är ett av Sveriges största och viktigaste utvecklingsområden med mycket stark tillväxt och stor potential. Flemingsbergsdalen ska utvecklas till en urban stadsdel och på Hälsovägen ska vi bygga flerbostadshus och radhus. Nu bjuder Huddinge kommun in till en markanvisningstävling som genomförs i två steg. Tävlingen startar idag den 26 mars.

Hälsovägen ska bli en innehållsrik stadsgata där Huddinge kommun planerar för totalt cirka 800 nya bostäder med två förskolor och lokaler i bottenplan. Utöver detta ska nya gångstråk och torg skapas.

Markanvisningstävlingen innebär att byggaktörer har möjlighet att skicka in anbud till kommunen. I de två områden som ingår i markanvisningstävlingen planeras för cirka 200 lägenheter i flerbostadshus med lokaler i bottenvåningarna och cirka 15 radhus.

Tävlingen pågår mellan den 26 mars och 14 augusti 2020 och består av två steg. Första steget är en prekvalificering där tre vinnare går vidare. I andra steget väljs ett slutligt tävlingsförslag ut. Utvärdering i prekvalificeringen sker i början av maj. En slutlig vinnare utses under hösten.

Mer information och inbjudan till tävlingen.

För mer information kontakta:

Olof Minati, projektledare, mark- och exploateringssektionen, Huddinge kommun, 08–535 313 83, olof.minati@huddinge.se

Ulrika Lamberth, pressansvarig, Huddinge kommun, 08–535 301 71, ulrika.lamberth@huddinge.se

Uppdaterad 26 mars 2020

Var informationen till din hjälp?