Lärare och pedagoger utbildas i NPF-kunskap

21-11-25

Pressmeddelande

Nu drar en stor utbildningsinsats igång i Huddinges kommunala grundskolor vad gäller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Alla pedagoger och lärare ska från och med november genomgå en basutbildning med fokus på pedagogiskt bemötande och socialt samspel.

En lärare skrattar.
NPF-utbildningen är digital och finns i två spår. Det ena spåret riktar sig till lärare i skola och fritidshem medan det andra riktar sig till resurspedagoger, elevassistenter, barnskötare och socialpedagoger. Foto: Maja Brand

Ett stort kunskapslyft kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) sjösätts nu i Huddinges kommunala grundskolor.

Alla lärare och pedagoger ska utbildas i grundläggande kunskaper om NPF, tydliggörande pedagogik och hur man kan arbeta för att främja goda relationer och ett positivt bemötande i såväl skola som fritidshem.

– I takt med att vi har blivit bättre på att upptäcka elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar så måste vi rusta vår personal med de bästa pedagogiska verktygen. Jag är hoppfull och tror att det här kommer att gynna alla elever, säger Jelena Drenjanin, ordförande i grundskolenämnden, Huddinge kommun.

Satsning som gynnar alla elever

– Syftet med kursen är att ge alla medarbetare grundläggande kunskaper som de kan använda i sin roll som lärare eller pedagog i mötet med elever med NPF i skolan och i fritidshem. Alla medarbetare, från resurspedagoger i förskoleklass till lärare på högstadiet, ska genomgå den här utbildningen. Det är en basutbildning och vi gör det här för att öka kunskapen hos alla medarbetare, säger Anna-Karin Mäntylä, verksamhetschef grundskola, Huddinge kommun.

Utbildningsinsatsen drar igång i slutet av november 2021. 

Mer om utbildningen
NPF-utbildningen är digital och finns i två spår. Det ena spåret riktar sig till lärare i skola och fritidshem medan det andra spåret riktar sig till resurspedagoger, elevassistenter, barnskötare och socialpedagoger.
Utbildningen går att genomföra enskilt eller i grupp och det ingår även ett frågepaket som ska stimulera till reflektion och diskussion om NPF i lärmiljön.
Utbildningspaketet har tagits fram av sakkunniga på barn- och utbildningsförvaltningen.

För mer information kontakta:
Jelena Drenjanin, ordförande i grundskolenämnden, Huddinge kommun, 08-535 301 63
Anna-Karin Mäntylä, verksamhetschef grundskola, Huddinge kommun, anna-karin.mantyla@huddinge.se eller 08-535 360 71

Uppdaterad 25 november 2021

Var informationen till din hjälp?