Huddinges företagsklimat är "Årets raket" bland större kommuner i SKR:s senaste mätning

24-04-24

Nyhet

Huddinges företagare ger kommunens service det högsta betyget sedan mätningarna startade. Det visar SKR:s öppna jämförelser om företagsklimat som presenteras idag. Huddinge får omdömet "Årets raket" jämfört med motsvarande kommuner i Sverige. Nöjdheten av hanteringen av bygglov i Huddinge har ökat allra mest.

Nöjd kund-index (NKI) har under det senaste året stigit från 72 till 78 i Huddinge. Det är det bästa resultatet sedan mätningarna startade. Jämfört med de andra kommunerna i Stockholms län tar Huddinge ett rejält kliv och hamnar nu på plats 8 av 26. Förra året låg Huddinge på plats 21. Bland de större kommunerna i Sverige (kommuner med mer än 40 000 invånare) får Huddinge omdömet "Årets raket" i SKR:s rapport och i den totala rankingen för hela Sverige förflyttar sig Huddinge från plats 147 till plats 60 av 198 deltagande kommuner.

– Det känns riktigt bra att Huddinge tar ett tydligt kliv framåt i mätningen. Ett starkt företagsklimat är en förutsättning för att vi ska nå våra mål om att fler ska vilja bo, verka i och besöka Huddinge. Det här resultatet är därför en följd av det strategiska och målmedvetna arbete som bedrivits i kommunen, säger Sara Heelge Vikmång (S), kommunstyrelsens ordförande i Huddinge kommun.

Hanteringen av bygglov får bättre betyg

Det område som historiskt haft utmaningar i Huddinge är bygglov – och här har omdömet från företagarna förbättrats rejält 2023 jämfört med året innan. Hanteringen av bygglov får nu godkänt av företagarna. Bygglovsavdelningen har jobbat på flera sätt för att ge bättre service. Numera lyssnar man in företagarnas åsikter i en nystartad företagargrupp, där dedikerade handläggare följer företagen genom hela processen, och man har förbättrat sin rådgivning med proaktiva samtal. Avdelningen har också utökat samarbetet med kommunens servicecenter. 

– Bygglov har bestigit ett berg under 2023 för att ta sig upp 10 poäng till godkänd nivå i rankingen, en imponerande bedrift! Livsmedelskontroll har under åratal stått med flaggan högt på toppen, sida vid sida med serveringstillstånd och vi är mycket stolta över dem. Äntligen får Huddinges företagare en godkänd service i alla verksamheter, säger Annie Östlund, ordförande i bygglovs- och tillsynsnämnden. 

De myndighetsområden som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) mäter är brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Även upphandling är ett av de områden som mäts och har ett NUI (nöjd upphandlings-index) betyg på 64 (i jämförelse med förra året då kommunen hade 61).

Förbättrad service och effektivitet

Bakom förbättringen i Huddinge ligger genomgående höga betyg inom myndighetsområdena brandskydd, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.
– Flera faktorer har bidragit till resultatet i sin helhet. Vi har på flera plan förbättrat vår service gällande effektivitet, tillgänghet, information och bemötande. En efterfrågad digital företagsportal, för att underlätta med information och tjänster för företagen, är startad på kommunens webbplats säger Pia Forsberg, näringslivschef.
– Vi arbetar på bred front med flera olika insatser och är glada åt det förbättrade resultatet men vi vill bli ännu bättre, menar Pia Forsberg. 

Huddinge kommun vill ytterligare öka bland annat service och nöjdhet bland företagarna och har från och med i år förstärkt efter- och analysarbete kring NKI- och NUI-resultaten. Arbetet kommer att ske i en särskild arbetsgrupp med representanter från olika myndighetsområden, fortsätter hon.

Om SKR:s mätning

  • I SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioners) öppna jämförelser om företagsklimat har företagare runt om i Sverige bedömt kommunernas service inom sju myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, serveringstillstånd samt upphandling.
  • Frågorna berör sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Maximalt NKI-värde och NUI-värde är 100.
  • SKR:s undersökning görs i samverkan med Stockholm Business Alliance.

Läs mer på www.skr.se

Om Huddinges resultat i årets mätning

  • I den totala rankingen tar Huddinge ett ordentligt kliv uppåt jämfört med förra året – från plats 147 till plats 60 av 198 deltagande kommuner.
  • Jämfört med kommunerna i Stockholms län hamnar Huddinge på plats 8 i mätningen. Förra året var placeringen 21 av 26 kommuner. 
  • Huddinge utses till "Årets raket" bland större kommuner (minst 40 000 invånare) med en ökning av det totala NKI-resultatet med sex enheter från 72 till 78.

Mer information om årets mätning finns på ÖJ Företagsklimat (skr.se)

Uppdaterad 24 april 2024

Var informationen till din hjälp?