Klartecken för Tvärförbindelse Södertörn – viktigt besked för Huddinges utveckling

24-01-26

Nyhet

Vägplanen för väg 259 har vunnit laga kraft och Trafikverket meddelar nu att regeringen ger klartecken till Tvärförbindelse Södertörn. Det är ett viktigt besked för Huddinges och hela södra länets utveckling.

Regeringens beslut om att vägplanen nu har vunnit laga kraft innebär att planen inte längre kan överklagas. När byggstartsbeskedet kommer ger det Trafikverket klartecken att bygga vägen. Redan år 2014 påbörjades planeringen av vägen och att den nu tio år senare har vunnit laga kraft är ett viktigt steg i projektet.

– För Huddinge kommun och hela södra länets utveckling är detta en milstolpe.Tvärförbindelse Södertörn kommer innebära att Huddinge får en ännu starkare ställning som tillväxtkommun i regionen. Vi blir ännu mer attraktiva för företag samtidigt som vi knyter ihop södra och norra länshalvan, säger Sara Heelge Vikmång (S), kommunstyrelsens ordförande i Huddinge.

Tvärförbindelse Södertörn kommer tillsammans med E4 Förbifart Stockholm att binda samman de södra och norra delarna av länet och skapa nya möjligheter för boende, pendling och näringsliv. Tvärförbindelsen knyter samman flera av Stockholmsregionens regionala stadskärnor – Kungens kurva–Skärholmen, Flemingsberg och Haninge centrum.

– Att Tvärförbindelsen får grönt ljus är ett viktigt besked för Huddinges och hela södra länets utveckling. Bättre tvärgående kommunikationer på Södertörn ger oss goda förutsättningar att planera för nya bostäder och nya arbetsplatser i Huddinge och på hela Södertörn, säger Camilla Broo, kommundirektör i Huddinge kommun.

För Huddinge blir det också ett lyft om transporterna från den utbyggda hamnen i Norvik kan gå genom kommunen på ett trafiksäkert och ordnat sätt.

Nu väntar ett antal tillstånd och beslut för att bygget ska kunna komma i gång, till exempel byggstartsbeskedet från regeringen. Sedan kan Trafikverket börja bygga den två mil långa mötesfria motortrafikleden med separat gång – och cykelväg, från Kungens Kurva tvärs igenom Huddinge till Jordbro i Haninge.

Tvärförbindelse Södertörn är en statlig väg som finansieras av staten. Huddinge kommun kommer att vara med och medfinansiera att vägen delvis kommer att gå i tunnel i Glömstadalen, vilket möjliggör att vi kan exploatera marken och skapa resandeunderlag för Spårväg syd.

Läs mer om projektet

Om Tvärförbindelse Södertörn på Huddinge kommuns webbplats

Om Tvärförbindelse Södertörn på Trafikverkets webbplats

Uppdaterad 26 januari 2024

Var informationen till din hjälp?