Två miljoner extra för friskare medarbetare i Huddinge

24-04-23

Nyhet

Under flera år har Huddinge kommun arbetat med att minska sjukfrånvaron. Nu tillskjuts ytterligare två miljoner kronor för att minska sjuktalen.

Inom Huddinge kommun har ett stort arbete gjorts för att minska sjukfrånvaron under de senaste åren. En kartläggning visar att insatserna har gett effekt och att kommunen är på rätt väg. Men det kvarstår en hög sjukfrånvaro inom vissa personalgrupper. Uppdraget att minska sjukfrånvaron är en del av det politiska styrets gemensamma reformer med Vänsterpartiet.
– Lägre sjukfrånvaro i kommunen är en fråga för hela Huddinge. När Huddinge kommuns medarbetare mår bra på sina jobb stärks kvaliteten i välfärden. Det är också en rättvisefråga eftersom kvinnodominerade yrken är överrepresenterade i sjukfrånvaron. Nu krävs ett systematiskt arbetsmiljöarbete och en översyn på vilka friskfaktorer just Huddinge behöver utveckla. Arbetet framåt kräver att vi partsgemensamt samarbetar och utvecklar arbetsmiljön i hela kommunen, säger Sara Heelge Vikmång (S), kommunstyrelsens ordförande i Huddinge kommun.

Personalgrupper med högst sjukfrånvaro

Personalgrupper med högst sjukfrånvaro är bland annat barnskötare, kockar och måltidspersonal, stödassistenter, boendestödjare och elevassistenter. Sammanlagt utgör dessa personalgrupper drygt 1500 medarbetare vilket är nästan en fjärdedel av alla anställda på Huddinge kommun.
– Det de här grupperna har gemensamt är att de arbetar fysiskt och pedagogiskt nära brukare, barn och elever som har ett brett spann av behov. Därför är det viktigt att våra satsningar är riktade just till de som är mest drabbade, förklarar Torgny Hagelin, HR-direktör i Huddinge kommun.

Kartläggningen visar att sjuktalen har minskat från 8,5 procent 2022 till 7,7 procent 2023. Det är framför allt korttidssjukfrånvaron som har minskat efter pandemin. Samtidigt har långtidssjukfrånvaron ökat marginellt.

Mer om sjukfrånvaron i Huddinge

  • Kommunen hade 7,7 procent sjukfrånvaro 2023. Genomsnittet för Sveriges kommuner var 7,5 procent sjukfrånvaro och genomsnittet för Stockholms län var 6,8 procent 2023. Skillnaden mellan Huddinge och genomsnittet för riket och länet har minskat efter pandemin, från 8,5 procent 2022 till 7,7 procent 2023. Minskningen beror främst på att korttidsjukfrånvaron sjunkit. En svag ökning i långtidssjukfrånvaron kan skönjas.
  • Kvinnor är sjukare än män dock har sjukfrånvaron minskat både för kvinnor och män. Kvinnors sjukfrånvaro var 8,6 procent och mäns var 5,0 procent i december 2023.
  • De vanligaste sjukfrånvaroorsakerna 2022 för både män och kvinnor är icke arbetsrelaterade fysiska sjukdomar (infektioner, influensa, hjärt- och kärlbesvär med mera), icke arbetsrelaterad psykisk belastning (stress), arbetsrelaterad psykisk belastning (stress, utmattning).

Uppdaterad 23 april 2024

Var informationen till din hjälp?