Huddinge kommun satsar 10 miljoner årligen på ökad trygghet och trivsel

21-04-01

Pressmeddelande

Under åren 2021-2023 satsas 10 miljoner kronor årligen på åtgärder som ska få Huddingeborna att uppleva ökad trivsel och trygghet. I år fördelas pengarna främst till trygghetskameror, trygghetsvärdar och tryggare utemiljöer.

Den 31 mars fattade kommunstyrelsen beslut om hur pengarna, som avsattes i budgeten för 2021, ska användas. Huddinge kommun avser bland annat att investera i bostadssociala åtgärder under de tre kommande åren.

– De flesta invånare i Huddinge trivs och är trygga i sitt bostadsområde, det visar återkommande undersökningar vi gjort. Men vi måste också ta de som upplever otrygghet och som är rädda för att gå ut om kvällarna på allvar. Det ska vara en självklarhet att var och en känner sig trygg i och utanför sitt hem, säger Ingalill Söderberg, kommunalråd (DP) med ansvar för trygghetsfrågor, delaktighet, folkhälsa och jämlikhet.

Trygghetskameror, trygghetsvärdar och tryggare utemiljöer
I år ska fyra miljoner kronor investeras i trygghetskameror och trygghetsvärdar. Under 2020 antogs riktlinjer för kamerabevakning och ansökan om tillstånd för att sätta upp kameror runt om i Huddinge påbörjades. Ett tillstånd för trygghetskameror i Grantorp är nu klart och arbetet är igång med att sätta upp dem. Andra platser som kan få trygghetskameror är centrum, torg och cykelparkeringar i Skogås, Trångsund, Stuvsta, Segeltorp och centrala Huddinge.

Trygghetskameror på gymnasier och grundskolor
Samtliga gymnasier och flera grundskolor har redan trygghetskameror. Befintliga kameror ska nu ses över och det finns planer på att installera trygghetskameror på skolor som idag saknar det.

Trygghetsvärdar stärker den sociala samvaron
En del av pengarna ska gå till särskilda trygghetsvärdar som ska samarbeta med bland andra kommunens fältsekreterare.
– Avsikten är att skapa långsiktiga relationer med invånarna, särskilt med fokus på barn och ungdomar. För att skapa tryggare utemiljöer kring våra centrum ska vi tillsammans med fastighetsbolag och andra aktörer kartlägga områden för att se vilka åtgärder som behövs för att tryggheten ska öka på platsen, säger Ingalill Söderberg.

Sex miljoner kronor till barn och unga
Barnens perspektiv och deras behov av trygghet och trivsel är viktigt. En del av pengarna, som kommer från det allmännyttiga bostadsbolaget Huge Bostäders överskott, kommer att användas till föräldrarådgivning, läxläsning och fritid för barn och unga.

Flera förvaltningar samverkar inom kommunen för att genomföra satsningarna, till exempel:

• elever på Södertörns högskola ska engageras i läxläsning
• föräldrarådgivare ska finnas på plats i skolor i vissa områden
• lovverksamhet för barn och unga
• mobila fritidsledare
• högstadieelever som ska få producera film.

För mer information kontakta

Roger Höglund, pressansvarig, 08–535 301 71, roger.hoglund@huddinge.se

Ingalill Söderberg, kommunalråd (DP) ordförande i beredningen för trygghet och delaktighet, 08-535 301 88, ingalill.soderberg@huddinge.se

Catarina Klockerud, tf säkerhetschef, kommunstyrelsens förvaltning, 08-535 313 46, catarina.klockerud@huddinge.se

Läs mer:
www.huddinge.se/trygghet-och-sakerhet/brottsforebyggande-arbete/

 

Uppdaterad 1 april 2021

Var informationen till din hjälp?