Huddingepodden

Poddavsnitt 1: Satsningen på Flemingsberg - 50 000 boende, 50 000 arbetsplatser och 50 000 besökare

Vad innebär det för infrastrukturutbyggnaden, företagande och social integration när näringslivet, bostäder och akademier byggs ut i Flemingsberg?

Medverkande

  • Klaus Hansen Vikström, vice vd, Fabege
  • Malin Danielsson (L), kommunalråd, Huddinge kommun, 
  • Heléne Hill, samhällsbyggnadsdirektör, Huddinge kommun

 

Poddavsnitt 2: Samhällsfastigheter - fortsatt god service när kommunen växer

Huddinge kommun planerar för att hälften av all ny verksamhet inom förskola, skola, vård och omsorg ska byggas och drivas av fristående aktörer. Hur säkerställs god kvalité i det som levereras och vad får det kosta?

Medverkande

  • Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Landsting,
  • Malin Danielsson (L), kommunalråd Huddinge kommun,
  • Carina Zetterström, företagslots, Huddinge kommun,
  • Henrik Örneblad, Huddinge Samhällsfastigheter
  • Malin Appelgren, tillväxtchef Ambea 

Andra poddar och inläst från Huddinge kommun

Platsverkstan

Platsverkstans tre poddar om Flemingsberg 

Ett samarbete mellan Huddinge kommun och Stockholms länsmuseum samt frivilliga organisationer och boende i Flemingsberg .

Huddinges naturradio

Upplev Huddinges natur via poddradio 

Produktion och medverkan av Anna och Karin Bengtsson samt Richard Vestin naturguide Huddinge kommun.

Huddinge taltidning och Vårt Huddinge

Huddinge Taltidning är till för dig som bor i Huddinge med omnejd och har en synskada eller av någon anledning gärna lyssnar på lokala nyheter och samhällsinformation.

Vårt Huddinge är ett magasin som kommer ut med fem nummer per år och innehåller aktuell information från kommunen . Tidningen distribueras bland annat till alla hushåll i Huddinge kommun. Vårt Huddinge finns också inläst. Välj att lyssna i din mobil eller datorn:

 

Uppdaterad 11 september 2019