Huddingepodden

Poddavsnitt 1: Satsningen på Flemingsberg - 50 000 boende, 50 000 arbetsplatser och 50 000 besökare

Vad innebär det för infrastrukturutbyggnaden, företagande och social integration när näringslivet, bostäder och akademier byggs ut i Flemingsberg?

Medverkande

  • Klaus Hansen Vikström, vice vd, Fabege
  • Malin Danielsson (L), kommunalråd, Huddinge kommun, 
  • Heléne Hill, samhällsbyggnadsdirektör, Huddinge kommun

 

Poddavsnitt 2: Samhällsfastigheter - fortsatt god service när kommunen växer

Huddinge kommun planerar för att hälften av all ny verksamhet inom förskola, skola, vård och omsorg ska byggas och drivas av fristående aktörer. Hur säkerställs god kvalité i det som levereras och vad får det kosta?

Medverkande

  • Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Landsting,
  • Malin Danielsson (L), kommunalråd Huddinge kommun,
  • Carina Zetterström, företagslots, Huddinge kommun,
  • Henrik Örneblad, Huddinge Samhällsfastigheter
  • Malin Appelgren, tillväxtchef Ambea 

Andra poddar från Huddinge kommun

Platsverkstans tre poddar om Flemingsberg 

Ett samarbete mellan Huddinge kommun och Stockholms länsmuseum samt frivilliga organisationer och boende i Flemingsberg .

Upplev Huddinges natur via poddradio 

Produktion och medverkan av Anna och Karin Bengtsson samt Richard Vestin naturguide Huddinge kommun.

 

Uppdaterad 9 juli 2019