Digitalt

Tillämpningarna för digitala kanaler skiljer sig på vissa punkter från de tryckta. Färgskalan innehåller enbart sex färger och är anpassad för skärmläsning liksom typsnitten. För sociala medier som läses på små skärmar finns vårdkasen som profilbild.

I den nedladdningsbara guiden hittar du alla tillämpningar.

 Guide för digitala tillämpningar, pdf (6,7 MB)

Nedladdningsbara grafiska element i våra profilfärger med Huddinge kommuns logotyp hittar du under Ladda ner

Exempel på tillämpningar

Bild och färg i kombination med grafisk element

Det grafiska elementet i olika färger tillsammans med bild

Sociala medier - exempel med logotypen som avatar i mobil enhet

tre moblskärmar som visar Twitter, facebook och instagram

Uppdaterad 24 januari 2018

Var informationen till din hjälp?