Bilder

Fotograf: Maja Brand

Bilderna återspeglar vårt varumärke

Genom ett medvetet bildspråk stärker vi bilden av Huddinge. Huddinge kommuns erbjudande ”Huddinge präglas av stark utveckling och erbjuder närhet till storstadens puls och vidsträckta naturområdens lugn” och vårt önskade läge – utveckling, företagande och natur – ska speglas i bilderna.

Bilderna ska kommunicera Huddinges önskade personlighet och tonalitet:

  • stolt, inbjudande, aktuell och trovärdig

men även spegla våra kännetecken:

  • mod, omtanke, driv och mångfald

För att tydligare förstå  följer här exempel på hur du kan tänka när du väljer bilder.

Stolt och modig

Liten skidåkare på skidbackens topp

Fotograf: Stephan Wirdahl

Människor, platser och företeelser som vi är stolta över och som på olika sätt utmärker sig. Modiga bilder förmedlar målmedvetenhet, stolthet, optimism och framtidstro. Här ser vi ett barn på toppen av Flottsbro som modigt kastar sig ut för backen.

Driv och utveckling

Fotograf: Thomas Henrikson

Bilder med rörelse och energi i. Aktiva bilder förmedlar driv och utveckling och ger en känsla av att här händer det mycket. Bilden är från de årliga Huddingedagarna i Sjödalsparken.

Mänskligt och naturligt

Fotograf: Maja Brand

Bilder på människor, möten, blickar och känslor. Mänskliga bilder förmedlar omtänksamhet, delaktighet och närhet. Växla mellan bilder från Huddinges natur och centrumnära lägen för att visa på variationen. Bilden är från en familjeutflykt vid Gömsta äng mellan Masmo och Alby.

Skapa trovärdighet genom att använda verkliga personer

Fotograf: Maja Brand

Huddinges mångfald illustreras av olika människor och miljöer i en verklig kontext. Verkliga bilder från Huddingemiljöer eller våra verksamheter förmedlar trovärdighet och aktualitet. Undvik i möjligaste mån genrebilder på modeller och miljöer utanför Huddinge. Bilden är från ett av våra äldreboenden.

Uppdaterad 23 februari 2018

Var informationen till din hjälp?