Eldningsförbud - fire ban

Det råder eldningsförbud i hela Stockholms län. Förbudet innebär att du inte får elda eller grilla utomhus, undantaget din egen tomt.

A fire ban is in effect for all of Stockholm county. The fire ban means that it is forbidden to light fires outdoors, except in your own back yard.

Läs mer om eldningsförbudet

Typografi

Typsnittet i en text kan hjälpa till att förmedla både budskapet och avsändarens identitet. Därför har de typsnitt vi har valt för vår kommunikation ett modernt formspråk. De möter också de krav som finns på tydlighet, läsbarhet och distinktion.

Typsnitten för rubriker ska signalera och skapa ett starkt uttryck, medan typsnitt som används i mindre typgrader och i längre texter istället bör motsvara vedertagna brödtypsnitt för att skapa bra och läslig typografi.

De typsnitt Huddinge kommun använder är anpassade för print, Office och digitala applikationer.

Tänk på att du kan behöva licenser

För att kunna producera material med typsnitt för print behöver du licenser. Kontakta alltid din förvaltnings kommunikationsavdelning om du behöver råd.

Underleverantörer och byråer som samarbetar med Huddinge kommun hittar länkar till de webbplatser där man köper typsnitten under Ladda ner

Uppdaterad 23 februari 2018

Var informationen till din hjälp?