Typografi på färgade ytor och färgad typografi

Typografin ska i alla sammanhang vara antingen svart eller vit. Anledningen till det är att fokus alltid ska ligga på logotypen, det grafiska elementet och de färgade bottenytorna.

Undantag är redaktionella publikationer till exempel Aktuellt i Huddinge och Vårt Huddinge samt foldrar och broschyrer med två rubriknivåer och brödtext. Där är det tillåtet att använda färgad typografi i Huddinge kommuns identitetsfärger i rubriker, dock aldrig i brödtext. Om man använder färgad typografi ska det alltid vara 100 procent av vald färg. Undvik de ljusa färgerna mot vit botten, eftersom det är viktigt med hög kontrast mellan bakgrund och text. Skuggning av text är inte tillåtet.

Färgad typografi är även tillåtet på profilprodukter.


För text som ska placeras på färgade ytor gäller följande: 

 • Svart 100 procent
 • Vit 100 procent
 • Limegrön 100 procent
 • Blå 60 procent
 • Turkos 60 procent
 • Skogsgrön 60 procent
 • Rosa 60 procent
 • Limegrön 60 procent
 • Orange 60 procent
 • Gräsgrön 60 procent
 • Röd 60 procent 

Rastrerade tonplattor

På en 60, 40 eller 20 procent rastrerad tonplatta används enbart svart rubrik i 100 procentig färg.

Undantag

På vissa ytor går det att placera vit text på en rastrerad bottenplatta i våra identitetsfärger. För att kontrasten mellan bakgrund och text ändå ska vara tillräcklig ska rastertonen aldrig ha mindre än 60 procent färg. Observera att färgerna Limegrön och Gräsgrön är för ljusa, och får aldrig bära negativ text.

Uppdaterad 23 februari 2018

Var informationen till din hjälp?