Typsnitt för digitala medier

Rubriker

Till rubriker på webben, använd typsnittet Brando Sans.

Brödtext

Till längre texter på webben, använd typsnittet Source Sans. Det är ett typsnitt från Adobe som går att använda utan licens. Source Sans passar bra ihop med både Brando Sans och Calibri i formen. Typsnittet har något bredare tecken, låga versaler och relativt långa upp- och nedstaplar, vilket gör att det blir enkelt att läsa även längre texter på skärm och mobil.

Uppdaterad 16 november 2017

Var informationen till din hjälp?