Typsnitt för Office

När du jobbar i Office ska du använda de formatmallar som finns i dokumentmallarna. I Officemallar som till exempel informationsblad, pressmeddelanden, broschyrer, rapporter och Powerpointpresentationer, används typsnittet Calibri Regular.

Typsnitt för Officemallar

Rubriker

Till Officemallarnas rubriker, används typsnittet Calibri. Det är en mjuk sans serif som är standard i Microsofts plattformar sedan Windows Vista och Microsoft Office 2007.

Brödtext

I Officemallarnas brödtexter, använd typsnittet Times New Roman. Times New Roman är standard i Office.

Uppdaterad 16 november 2017

Var informationen till din hjälp?