Typsnitt för tryckt material

Typsnitt för affischer och broschyrer

Rubriker

Huddinge kommuns rubriktypsnitt för tryckt material heter Brando Sans. Brando Sans sätts i stora typgrader och förmedlar att Huddinge kommun är en modig och drivande organisation. Bokstävernas former utstrålar samtidigt omtänksamhet och värme.

Rubriker skrivs aldrig med endast versala bokstäver. Första bokstaven är versal resterande bokstäver gemena.

Brödtext

Till längre texter i tryckta material, använd typsnitten:

  • Minion regular
  • Minion italic
  • Minion bold

Siffror

  • I rubriker ska de nedsäkta siffrorna användas
  • I brödtext ska de icke-nedsäkta siffrorna användas

Typsnitt för tidningar och magasin

Typsnitten nedan får enbart användas för tidningar och magasin. Med det menas trycksaker som skiljer sig på flera punkter från en broschyr. Vår definition av tidning är att den omfattar minst 16 sidor i valfritt format. Innehållet är enbart av redaktionell karaktär med journalistiska texter och foton eller illustrationer. Den är ryggklamrad eller limbunden och kan innehålla annonser. Återkommande utgivning är inget krav.

Typsnitt Masterbranding

När enheter ska kopplas till logotypen, med satt text inom det grafiska elementet, använd alltid typsnittet Brix Sans Medium. Det är samma typsnitt som finns i logotypens ordbild ”Huddinge”. 

När enheter ska kopplas till logotypen i det grafiska elementet i digitala tillämpningar, använd typsnittet Brix Sans Medium.

Brix Sans Medium är det typsnitt som används för skyltar, se vidare information i skyltprogrammet

Uppdaterad 14 mars 2018

Var informationen till din hjälp?