Typsnitt masterbranding

När enheter ska kopplas till logotypen, med satt text inom det grafiska elementet, använd alltid typsnittet Brix Sans Medium. Det är samma typsnitt som finns i logotypens ordbild ”Huddinge”. 

När enheter ska kopplas till logotypen i det grafiska elementet i digitala tillämpningar, använd typsnittet Brix Sans Medium.

Brix Sans Medium är det typsnitt som används för skyltar, se vidare information i skyltprogrammet

Uppdaterad 16 november 2017

Var informationen till din hjälp?