Varumärkesstrategi

Huddinge kommuns samtliga verksamheter har ett gemensamt varumärke: Huddinge kommun. Det innebär att alla enheter – från simhall till gymnasieskola –  ryms under samma varumärkesplattform och använder vår gemensamma logotyp och grafiska profil. Vi blir tydliga och våra invånare, andra aktörer och omvärlden får en bra bild av vad Huddinge kommun har att erbjuda.


Huddinge kommuns logotyp ska alltid vara med och alla underenheter använder logotypen som en stödjande referens i sin kommunikation. Inga andra logotyper används.

Ett skolexempel

Så här kan det se ut när en grundskola tillämpar varumärkesstrategin. Exemplen visar en powerpoint-presentation, ett brev och en broschyr.

Skolans namn lyfts i rubriken eller i den färgade bården. Logotypen ligger placerad i bården eller i vänster hörn.

Mallar finns för både Officeprogrammen och Indesign. Officemallarna är installerade på samtliga medarbetares datorer.

Exempel på hur en skola kan utforma en broschyr, ett brev och en presenation.