Med anledning av kriget i Ukraina

Huddinge kommun följer utvecklingen noga med anledning av det spända läget kring kriget i Ukraina. Vi samverkar också med andra myndigheter för att vid behov kunna genomföra förberedande åtgärder och analysera vilka konsekvenser situationen kan få för Sverige, Stockholms län och Huddinge kommun.

Arbete sker inom ramen för Samverkan i Stockholmsregionen, SSR, där regionens samtliga kommuner, blåljusorganisationer, MSB, Länsstyrelsen och Försvarsmakten med flera ingår. Samverkan Stockholmsregionen

Kommunen samverkar också med civilsamhällets olika organisationer och de samfund som finns i kommunen för att tillsammans med dem skapa en fungerande vardag för flyktingarna.

Flyktingmottagande i Huddinge 

På Migrationsverkets sida finns information om situationen i Ukraina och vad som gäller för personer som söker sig till Sverige med anledning av konflikten. Migrationsverkets sida uppdateras kontinuerligt och informationen som publiceras är översatt till ukrainska.

Boende och bistånd till flyktingar som anländer till regionen och som sökt uppehållstillstånd i enlighet med EU:s massflyktsdirektiv, hanteras primärt av Migrationsverket. Huddinge kommun bistår genom att stötta framtagande av boenden till Migrationsverket.

Migrationsverkets informationssida om flyktingsituationen

Boende

Fördelningen av boendeuppdrag i landets kommuner regleras i en ny förordning som syftar till ett jämt flyktingmottagande i landet.

Fram till årsskiftet har Huddinge fått i uppdrag att ordna boende för 63 personer från Ukraina, dessa kommer att anvisas till vår kommun från Migrationsverket. Verket kommer att sträva efter att personer som redan vistas i Huddinge prioriteras först till dessa 63 platser, i andra hand att de anvisas till övriga kommuner i länet.

Flyktingar utan boendelösning eller med ett tillfälligt boende hos privatpersoner

I dagsläget finns det privatpersoner i Huddinge som har öppnat sitt hem och tagit emot flyktingar från Ukraina. Detta är ett frivilligt humanitärt och ideellt stöd för behövande. Det utgår ingen ekonomisk ersättning från Huddinge kommun för detta.

De flyktingar som bor i eget ordnat boende omfattas inte av det nya regelverket. Flyktingar som behöver stöd med boende ska vända sig till Migrationsverket. Var i landet de kommer att erbjudas boende beror på var det finns lediga platser, men hänsyn kommer att tas till hur etablerade personerna i fråga redan är i den kommun de redan befinner sig i.

Migrationsverkets hemsida

Information about the Swedish society

Choose your language at Information Sverige

Information Sverige

Information på flera språk

Krisinformation.se har översatt information om kriget i Ukraina på flera språk. Informationen finns även som lättläst svenska.

Uppdaterad 1 juli 2022

Var informationen till din hjälp?