Folkhälsa

Folkhälsa är den samlade hälsan för en större grupp människor. Det kan handla om en persons välbefinnande, fysiskt, psykiskt och socialt.

Folkhälsoplan Huddinge kommun

Det övergripande målet för folkhälsoarbetet i Huddinge är att minska de ohälsoklyftor som finns. Kultur- och fritidsförvaltningens folkhälsoarbete styrs i kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan. I verksamhetsplanen för 2016 har ett särskilt uppdrag formulerats att ta fram en plan för folkhälsoarbetet på förvaltningen. Folkhälsoplanen sträcker sig över åren 2017-2019 med en ambition att därefter vara en integrerad del i nämndens verksamhetsplan.

Folkhälsoplan

Uppdaterad 11 oktober 2019

Var informationen till din hjälp?