Huddinge demokratidagar

Syftet med Huddinge demokratidagar är att skapa en mötesplats för dialog och lyfta fram demokratin som värdegrund, styrelseskick och arbetssätt. Demokratidagarna ska också bidra till ökad delaktighet och jämlikhet i kommunen. Huddinge demokratidagar anordnades för första gången 2011.

Här är vinnarna i #omjagbestämde

Årets Instagramtävling ville väcka elevernas tankar kring vilken förändring de vill se i samhället, i vardagen, i skolan och i världen - om det var de som bestämde.

Mängder av fina, tankeväckande och engagerade bidrag har strömmat in - och bland dem har vi utsett tre värdiga pristagare och ett hedersomnämnande.

Stort tack till alla som deltagit!

Förstapristagare: Klass 5A, Sjötorpskolan

Juryns motivering: "För en stämningsfull och lekfull film som lyckas beröra diskrimineringsgrunderna kön och etnicitet och som även berör ämnet kring kroppsideal. Filmen skapar en gemenskap genom texterna i kombination med utvalda bilder. Oavsett olikheter är vi alla människor och vi är alla lika mycket värda.

Filmen beskriver på ett utmärkt sätt allas lika värde."

Andrapristagare: Klass G11, Glömstaskolan

Juryns motivering: "För ett kreativt och genomtänkt bidrag gjort av olika typer av material. Genom modulens former upplevs bilden som levande och nära. Alla har rätt till utbildning och en bra skola är en viktig komponent. Bilden lyfter upp ett barnperspektiv på vad som är viktigt och bra att ha tillgång till.

Bilden visar tydligt vad man skulle vilja förverkliga om man bestämde."

Tredjepristagare: Årskurs 7, grupp 12, Kvarnbergsskolan

Juryns motivering: "Ett berörande bidrag med ett upplyftande budskap som påminner oss om att vi tillsammans skapar ett tryggt samhälle. Ett samhälle fritt från mobbing och exkludering. Filmen visar att omtanke och värme skapar en gemensakap och med detta segrar man.

Både ljud och bild har använts på ett informativt sätt."

Hedersomnämnande: Klass 5B, Visättraskolan

Juryns motivering: "För ett genomarbetat och inkluderande bidrag som lyckats lyfta de mänskliga rättigheterna på ett tydligt och visuellt sätt. Filmen visar på gemenskap och signalerar harmoni samt inger hopp om en bättre värld.

Bidraget fångar själva temat för Instagramtävlingen, ”om jag bestämde” på ett utmärkt sätt."

Laddar...