Folkhälsa

Folkhälsa handlar om det allmänna hälsotillståndet hos hela eller delar av befolkningen medan hälsa är individuell och avser den enskilda människans faktiska och/eller upplevda hälsa.

Folkhälsoarbetet i Huddinge

Folkhälsoarbetet i Huddinge är inriktat på insatser som ska främja hälsa och förebygga sjukdom. Kommunens olika verksamheter bedriver folkhälsoarbetet och samarbetar med lokala aktörer.

Kommunens övergripande mål är att minska de ohälsoklyftor som finns. Insatserna riktar sig till individer, till befolkningsgrupper och till hela samhället. Det kan till exempel handla om att skapa goda miljöer som främjar hälsa eller upplysa om samband mellan levnadsvanor och hälsa.

Arbetet beskrivs i nämndernas verksamhetsplaner eftersom det mesta av arbetet sker i den vardagliga verksamheten inom till exempel förskola och skola.

Huddinge arbetar på en rad sätt för att förbättra folkhälsan. Det handlar till exempel om hur vi jobbar med hälsosam samhällsplanering för en positiv utveckling av våra bostadsområden. Sådan planering påverkar Huddinges invånares hälsa och möjligheter till utbildning och arbete.

I Mål och budget under stycket God omsorg för individen kan du läsa mer om kommunens folkhälsoarbete. 

Uppdaterad 4 december 2019

Var informationen till din hjälp?