Hållbar utveckling i Huddinge kommun

Hållbar utveckling handlar om att använda de gemensamma resurserna medvetet. Det vi gör idag ska inte äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

I Huddinge arbetar vi på olika sätt för att klara av en social, ekologisk och ekonomisk hållbar utveckling.

Se filmen om kommunens arbete med hållbarhetsfrågorna

I filmen ”På väg mot ett hållbart Huddinge 2030 – med exempel från verksamheter” berättar kommundirektör Vesna Jovic om kommunens arbete med hållbarhetsfrågorna. Filmen visar också hur olika verksamheter arbetar med frågorna.

Huddinge utvecklas ansvarsfullt och hållbart

Det handlar om att på lång sikt utveckla Huddinge på ett ansvarsfullt och hållbart sätt med hänsyn till bland annat miljö, boende, arbete, kunskap, folkhälsa och demokrati.

Vi följer upp våra långsiktiga mål

Kommunen har tagit fram långsiktiga mål för den önskvärda samhällsutvecklingen i Huddinge till år 2030. Målområden som ska följas, mätas och analyseras är:

  • Ansvar för naturresurser
  • Gemenskap och delaktighet i samhällslivet
  • Attraktiva bostadsområden
  • God utbildning och kreativt näringsliv
  • Rik fritid och god hälsa

Kommunens ambitioner med hållbarhetsarbetet beskrivs i varje års mål och budget. En kompletterande hållbarhetsrapport för uppföljning och analys tas fram vart fjärde år och fungerar som kunskaps- och beslutsunderlag åt kommunfullmäktige.

Hållbarhetsrapport "På väg mot Huddinge 2030"

Rapporten "På väg mot Huddinge 2030" beskriver och analyser samhällsutvecklingen och trender över tid. Rapporten fungerar som kunskapsunderlag för arbetet med kommunens verksamhetsplanering. 

Kontaktinformation

 

 

Uppdaterad 2 januari 2018

Var informationen till din hjälp?