Hållbar utveckling i Huddinge kommun

Hållbar utveckling handlar om att använda de gemensamma resurserna medvetet. Det vi gör idag ska inte äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

I Huddinge arbetar vi på olika sätt för att klara av en social, ekologisk och ekonomisk hållbar utveckling.

Se filmen om kommunens arbete med hållbarhetsfrågorna

I filmen ”På väg mot ett hållbart Huddinge 2030 – med exempel från verksamheter” beskrivs hur kommunen arbetar med hållbarhetsfrågorna. 

Huddinge utvecklas ansvarsfullt och hållbart

Det handlar om att på lång sikt utveckla Huddinge på ett ansvarsfullt och hållbart sätt med hänsyn till bland annat miljö, boende, arbete, kunskap, folkhälsa och demokrati.

Vi följer upp våra långsiktiga mål

Kommunen har tagit fram långsiktiga mål för den önskvärda samhällsutvecklingen i Huddinge till år 2030. Målområden som ska följas, mätas och analyseras är:

  • Ansvar för naturresurser
  • Gemenskap och delaktighet i samhällslivet
  • Attraktiva bostadsområden
  • God utbildning och kreativt näringsliv
  • Rik fritid och god hälsa

Kommunens ambitioner med hållbarhetsarbetet beskrivs i varje års mål och budget. En kompletterande hållbarhetsrapport för uppföljning och analys tas fram en gång per mandatperiod och fungerar som kunskaps- och beslutsunderlag åt kommunfullmäktige.

Hållbarhetsrapport "På väg mot Huddinge 2030"

För att kunna analysera utvecklingen och för att följa upp våra mål tar vi fram en hållbarhetsrapport en gång varje mandatperiod, ungefär var fjärde år. Den första rapporten togs fram 2014:

Huddinge hållbarhetsrapport 2014

Den andra rapporten togs fram 2020 och är också en uppföljning av Agenda 2030.

Huddinge hållbarhetsrapport 2020

Sammanfattning av hållbarhetsrapporten 2020

 

Kontaktinformation

 

 

Uppdaterad 18 juni 2020

Var informationen till din hjälp?