Internationella relationer

Huddinge kommun är med i internationella nätverk, deltar i EU-projekt och samarbetar med vänorter. Huddinges positiva erfarenhet av internationellt arbete har ökat förståelsen för nyttan med att samverka internationellt och gett insikt i hur ett internationellt förhållningssätt kan bidra till en positiv utveckling.

Uppdaterad 18 januari 2024

Var informationen till din hjälp?