EU- och internationellt

Huddinge kommuns internationella arbete

Vi lever i en globaliserad värld som får allt större betydelse för det svenska samhällets utveckling. En ökad internationalisering skapar bland annat möjligheter till extern finansiering och ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte som bidrar till att utveckla den kommunala verksamheten, inte minst genom medlemskapet i Europeiska Unionen (EU). EU sätter även ramar som direkt och indirekt påverkar den lokala och regionala nivån. SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) undersökning EU i lokalpolitiken visar att ungefär 60 procent av punkterna på en dagordning från kommunfullmäktige påverkas av EU.

Huddinge kommun är med i internationella nätverk, deltar i EU-projekt och samarbetar med vänorter. Huddinges positiva erfarenhet av internationellt arbete har ökat förståelsen för nyttan med att samverka internationellt och gett insikt i hur ett internationellt förhållningssätt kan bidra till en positiv utveckling.

Internationell strategi

Huddinge kommun har en internationell strategi som anger den övergripande inriktningen för kommunens internationella arbete.

Det internationella arbetet ska i huvudsak bidra till att nå kommunens uppsatta mål och vision och därmed skapa ett mervärde för kommunens invånare samt ge möjlighet till kunskaps- och erfarenhetsutbyte, möjliggöra extern finansiering av olika projekt och öka kommunens möjlighet att profilera sig regionalt, nationellt och internationellt.

Det internationella arbetet inriktas i huvudsak mot EU-länderna samt övriga nordiska länder.

Uppdaterad 26 november 2018

Var informationen till din hjälp?