EU-finansierat utvecklingsarbete

Möjligheterna till EU-finansierat utvecklingsarbete berör i princip kommunens alla verksamhetsområden. Det övergripande syftet för de flesta av EU:s fonder och program är att:

  • främja en smart och hållbar utveckling tillväxt för alla
  • stärka konkurrenskraften
  • skapa fler och bättre arbetstillfällen
  • kompetensutveckling, nätverkande och erfarenhetsutbyte av anställda

Genom att delta i EU-finansierade projekt och nätverk får Huddinge tillgång till kunskap och erfarenheter från andra delar av Europa. Det gör att vi kan förbättra servicen till dig som bor eller är verksam i Huddinge.

Nedan kan du läsa kortfattat om de EU finansierade projekt Huddinge är projektägare till eller projektdeltagare i.

Directa

Directa är ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen i Huddinge och Huddinge kommun.

Syftet är att nyanlända och andra utrikesfödda med knappa kunskaper i svenska ska få ett bättre stöd att etablera sig på arbetsmarknaden, samt att individens kraft bättre tas tillvara. 

Andra partners i projektet är Södertälje och Botkyrka kommun. Directa delfinansieras av europeiska socialfonden.

Kontaktinformation

Vanja Bardh Olsson,
E-post: vanja.bardh-olsson@arbetsformedlingen.se

Diversa

Diversa är att projekt i samarbete mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna i Botkyrka, Huddinge och Södertälje.

Syftet är att minska risk för diskriminering, genom att öka personalens kunskap och trygghet. Diversa främjar likabehandling genom att påverka individ, system och strukturer.

Kontaktinformation

Vanja Bardh Olsson,
E-post: vanja.bardh-olsson@arbetsformedlingen.se

Grenverket Södertörn

Grenverket Södertörn riktas till arbetslösa ungdomar med diffus eller komplex problematik.

Samordningsförbunden i Huddinge, Haninge, Botkyrka och Södertälje vill genom projektet utveckla nya metoder och samarbeten som leder till jobb/studier, kan implementeras i ordinarie verksamhet samt spridas.

Kontaktinformation

Janna Hörnqvist
E-post: janna.hornqvist@huddinge.se

Carpe

Carpe är ett samverkansprojekt för kompetensutveckling av personal inom funktionshinderområdet. På sikt är målet även att projektet ska påverka till en nationell utbildning på gymnasie- och högskolenivå inom funktionshinderområdet.

Carpe drivs av Stockholm stad, länsstyrelsen, Huddinge kommun och ytterligare fyra kommuner i stockholmsregionen.

Projektet pågår i tre år och har beviljats EU-medel från Europeiska socialfonden.

Kontaktinformation

Britt-Marie Skoglund
E-post: britt-marie.skoglund@huddinge.se

Uppdaterad 5 maj 2017

Var informationen till din hjälp?