Vänorter

För att öka sammanhållningen inom Norden och ge möjlighet till erfarenhetsutbyten har Huddinge etablerat samarbete med två vänorter.

Våra vänorter är

Vänortsutbytet kan innebära flera saker. Till exempel träffas politiker och tjänstemän i olika möten, studiebesök, arbetstagarutbyten, konferenser och seminarier för olika verksamhetsområden.

Uppdaterad 5 november 2018

Var informationen till din hjälp?