Kulturpolitiskt program

Huddinges kulturpolitiska program är ett långsiktigt strategiskt dokument som i sina olika delar berör hela kommunens organisation och ska fungera såväl vägledande som styrande i arbetet mot ett socialt hållbart samhälle.

Programmet avser perioden 2018-2023 och förhåller sig till följande internationella, nationella, regionala samt lokala riktlinjer och styrdokument.

Kulturpolitiskt program 2018-2023

Uppdaterad 21 augusti 2018

Var informationen till din hjälp?