Kvalitetsutveckling

Vår definition av god kvalitet är att vi ska jobba mot vår vision och nå våra mål. Kvalitetsarbetet omfattar alla kommunala tjänster och alla nivåer i organisationen. Genom avtal med andra utförare säkras god kvalitet oavsett vem som utför tjänsten.

Se alla nyheter