Undersökningar

Vi mäter regelbundet hur nöjda invånarna eller andra intressenter är med den service och de tjänster som vi erbjuder i Huddinge kommun. Det vanligaste sättet att mäta är med kund- och brukarenkäter. Resultatet av enkäterna används på olika sätt för att utveckla och förbättra verksamheten. 

Undersökningar inom natur och miljö

Undersökningar inom trafik och vägar

Övergripande undersökningar

Uppdaterad 12 december 2019

Var informationen till din hjälp?