Undersökningar

Vi mäter regelbundet hur nöjda invånarna eller andra intressenter är med den service och de tjänster som vi erbjuder i Huddinge kommun. Det vanligaste sättet att mäta är med kund- och brukarenkäter. Resultatet av enkäterna används på olika sätt för att utveckla och förbättra verksamheten. 

Undersökningar inom natur och miljö

Undersökningar inom trafik och vägar

Övergripande undersökningar

Uppdaterad 7 december 2018

Var informationen till din hjälp?